Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2017

Hàm MIN, MAX, AVERAGE trong Excel - Học Excel bài 3

Hàm tìm số nhỏ nhất MIN
Hàm tìm số lớn nhất MAX
Hàm tìm số trung bình AVERAGE
Download

Hàm SUM trong Excel - Học Excel bài 2

Bài tập Excel > Hàm SUM (tính tổng) - download

Microsoft Excel là gì? - Học Excel bài 1

Hình ảnh
Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel.